Regulamin i zasady sprzedaży Sklepu Wędkarskiego

markowysklep

Polityka prywatności czytaj więcej tu.


ADRES ZWROTÓW, REKLAMACJI I ODBIORÓW OSOBISTYCH ZAKUPIONYCH PRZEDMIOTÓW, PO WCZEŚNIEJSZYM KONTAKCIE:


markowysklep.pl
Hurtownia24 sp. z o.o.
ul. Marsa 2
05-260 Marki
info@markowysklep.plZWROTY WYŁĄCZNIE POCZTĄ lub KURIEREM ZA POLECENIEM ODBIORU!
NIE ODBIERAMY PRZESYŁEK ZA POBRANIEM!

  • info@markowysklep.pl
    Na wiadomości odpowiadamy maksymalnie do 24h

ZWROTY

Prawo odstąpienia od umowy: 


W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej, należy złożyć sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc formularz zwrotu dołączany do przesyłki na adres zwrotów i reklamacji wysłanej POCZTĄ przesyłką POLECONĄ:


info@markowysklep.pl
Hurtownia24 sp. z o.o.
ul. Marsa 2
05-260 Marki


Dodatkowo można go wysłać na adres email: info@markowysklep.pl

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na wyżej wymieniony adres.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: 
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

DANE SPRZEDAJĄCEGO

Ja ...... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej rzeczy 

numer oferty
data zawarcia umowy to data odbioru 
Imię i nazwisko
Nr transakcji/login z Allegro
Adres
Nr konta (opcja)
Kwota (opcja)
Data

PodpisKOSZTY ZWROTU ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru 
Nie odbieramy paczek wysłanych za pobraniem.BRAK ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu internetowego nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Reklamacje:

Opis procedury reklamacji: Kupujący może składać sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem:

info@markowysklep.pl lub w formie pisemnej na adres sklepu:
"markowysklep"
Hurtownia24 sp. z o.o.
ul. Marsa 2
05-260 Marki

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 


imię, nazwisko,
adres, 
adres e-mail Kupującego, 
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 


Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


Pozostałe informacje:


Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. 


Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce: 
Rozstrzyganie sporów konsumenckich.


PayU lub przelew na konto:

Hurtownia24 sp. z o.o.
ul. Marsa 2
05-260 Marki
89 1140 2004 0000 3102 7645 0458
Tytuł wpłaty: nr zamówienia

Opcjonalnie wysyłka za pobraniem lub przy odbiorze osobistym w punkcie, po wcześniejszym zakupie w Allegro/Sklepie i kontakcie.


Właścicielem marki markowysklep i sklepu internetowego www.markowysklep.pl jest firma:
Hurtownia24 sp. z o.o.
ul. Marsa 2
05-260 Marki
NIP 125 164 63 90
(KRS: 0000637690, NIP: 1251646390, REGON: 365426644)

Product successfully added to the product comparison!